นนทบุรี นายอำเภอบางกรวย นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง และ พระครูกิจโสภณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ผดุงเขต ร่วมกันกับหลายหน่วยงานทุกภาคส่วนเปิดโรงทานต้านภัยโควิด19

เมื่อเวลา 16.00น.วันที่ 7 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย นายเฉลิมชัย โถน้อย นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ.และ พระครูกิจโสภณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ผดุงเขต ม.3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

หลายภาคส่วนร่วมกันเปิดโรงทาน ให้กับประชาชน ได้อิ่มท้องสู้ภัยต้านเชื้อไวรัสโควิด19 โดยเริ่มต้นดำเนินการเปิดโรงทานหมุนเวียน ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 เมษายน 2563 จำนวน 11 วัดและ 7 โรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี ได้แจกจ่ายข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผ้าปิดปากแมส จำนวนแห่งละ 300 ชุด ประกอบด้วย
1.วัดเชิงกระบือ ต.บางกรวย
2.วัดชลอ ต.วัดชลอ
3.วัดสักใหญ่ ต.บางขนุน
4.วัดบางอ้อยช้าง ต.บางสีทอง
5.วัดหูช้าง ต.บางคูเวียง
6.วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์
7. วัดศรีประวัติ ต.ปลายบาง
8.วัดใหม่ผดุงเขต ต.ศาลากลาง
9.วัดโตนด ต.วัดชลอ
10.วัดโพธิ์เผือก ต.บางกรวย
11. วัดโพธิ์เอน ต.บางขุนกอง

ซึ่งในแต่ละแห่งจะมีการจัดทำอาหารข้าวกล้องไข่เจียว และน้ำดื่ม ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน นำไปส่งมอบและแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตโควิด -19 ถึงบ้าน เพื่อไม่ให้คนมารวมตัวกันหนาแน่นที่บริเวณวัด มีการจัดคิวยืนเว้นระยะและทิ้งช่วงจำนวนคน ในการลดการแพร่กระจายของการระบาดไวรัสโควิด -19
ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชประทานพรให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนพ้นวิกฤตโควิด-19 พร้อมทั้งทรงดำริว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบันวัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณรแต่ยังเป็นสถานสาธารณะสงเคราะห์ของชุมชนด้วยจึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของของไวรัสโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการประกอบอาชีพของประชาชนทำให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชน

นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากประชาชนให้กวดขันเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มากขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ รวมทั้งขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการทำงาน ให้หันมาทำงานจากที่บ้านแทน(Work from Home) เพิ่มมากขึ้น และออกจากบ้านใส่แมสหน้ากาก ล้างมือให้สะอาดด้วยทุกครั้ง เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อของไวรัสโควิด -19