นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เข้าตรวจดูความพร้อมห้องภายในสำนักงาน กกต. เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดยืนคำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่จะเริ่มใน 1 มี.ค.เป็นต้นไป แต่เนื่องจากวันที่ 1 มี.ค.เป็นวันหยุดราชการ วันมาฆบูชา ทางสำนักงาน กกต.จึงจะเปิดรับจองชื่อในวันที่ 2 มี.ค.

นายสมชัย  กล่าวว่า เชื่อว่าวันแรกของการเปิดรับ จะมีกลุ่มการเมืองสนใจมาจองชื่อกว่า 10 กลุ่ม  โดยสำนักงานจะเปิดให้จองตั้งแต่เวลา 7.30 น.  ทั้งนี้กลุ่มใดที่มาก่อนจะได้สิทธิ์ในการยื่นเอกสารและหลักฐานก่อน แต่ในกรณีที่ชื่อซ้ำกันจะยึดว่าเอกสารของกลุ่มใดครบเป็นสำคัญ   ไม่มีการจับฉลาก เหมือนกับจองหมายเลขในการเลือกตั้ง  อย่างไรก็ตามนายสมชัย กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะขั้นตอนต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และความสับสน