นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำมันปาล์มขวดในระหว่างนี้ว่า ได้มอบกรมการค้าภายในประสานผู้ประกอบการ โดยในส่วนของน้ำมันปาล์มขวดสำหรับการบริโภคนั้นในช่วงที่ผ่านมามีการขายในราคาเกือบเต็มเพดานที่แจ้งไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์คือขวดละ 42 บาท จึงให้ประสานให้ผู้ประกอบการปรับลดราคาลงมาเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้บริโภคเกินสมควรในช่วงนี้ โดยปรับราคาลดลงได้ 2-3 บาทอยู่ที่ 39 บาทหรือ 40 บาทต่อขวด ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท เพื่อช่วยประชาชนผู้บริโภคในสถานการณ์วิกฤติ

สำหรับด้านเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศนั้น ในช่วงเดือนที่ผ่านมาราคาผลปาล์มน้ำมันมีราคาตกต่ำลง ได้มีการประสานงานให้โรงสกัดเข้าไปรับซื้อผลปาล์มมากขึ้น รวมทั้งมาตรการในเรื่องของการขนส่งสามารถดำเนินการได้สะดวกขึ้น หลังมาตรการที่อาจจะเป็นปัญหาในช่วงของการปิดจังหวัด ปิดพื้นที่เริ่มมีความชัดเจนขึ้น

อย่างไรก็ตามถ้าราคาผลปาล์มดิบยังไม่ถึง 4 บาท ก็ยังมีนโยบายประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม ที่จะเข้าไปชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรสามารถที่จะมีรายได้จากการขายผลปาล์มได้อีกกระเป๋าหนึ่งเพิ่มเติมตามนโยบายประกันรายได้ที่ประกันไว้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท

นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานไปยังกระทรวงพลังงาน ขอให้เน้นย้ำการเดินหน้าต่อในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมการใช้น้ำมันบี 10 และในเรื่องของการเดินหน้านำปาล์มมาใช้ในการทำพลังงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ซึ่งยังมีส่วนที่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้นอยู่ ซึ่งมาตรการต่างๆ เริ่มมีผลให้ราคาผลปาล์มขยับขึ้นมาบ้างแล้วในช่วงนี้