นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาน้ำมันในประเทศได้มีการปรับตัวลดลง ร้อยละ 16.69 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในเดือนมีนาคมเดือนเดียวมีการปรับราคาขายลดลงถึง 11 ครั้ง ซึ่งทาง สนค. มองว่า ในส่วนนี้ทำให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการลดลง จึงอยากให้มีการพิจารณาในเรื่องของการปรับราคาสินค้า ลดลงตามต้นทุนด้วย โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งประชาชนกำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 หรือ หากไม่สามารถปรับราคาสินค้าลดลงได้ ก็ควรที่จะมีการเพิ่มปริมาณสินค้า หรือจัดโปรโมชั่นสินค้าเพื่อให้ประชาชนได้สินค้าในปริมาณที่เพิ่มขึ้น สะท้อนต้นทุนการผลิตที่ลดลง

โดยทาง สนค.จะเสนอให้ทางกรมการค้าภายใน ไปพิจารณาหารือกับผู้ผลิตสินค้าซึ่งถือว่าเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงนี้ ที่ต้องการมุ่งเน้น 3 เรื่อง คือการดูแลให้ปริมาณสินค้าในตลาดมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน สินค้าต้องมีราคาที่เหมาะสมและประชาชนต้องเข้าถึงสินค้าที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่อง