นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบทั่วโลกและกระทบภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทำให้ความต้องการสินค้าลดลง ดังนั้น สรท.จึงได้คาดการณ์การส่งออกไทยในปี 2563 หดตัวไม่ต่ำกว่า -8% และมีโอกาสหดตัวถึงตัวเลขสองหลัก บนสมมติฐานค่าเงิน 30.50 บาท/ดอลลาร์ (ณ วันที่ 6 เม.ย.63) เท่ากับ 32.895 บาท/ดอลลาร์ โดยอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31.36-32.97 บาท/ดอลลาร์

ทั้งนี้ สรท.เห็นด้วยกับ กนง.ที่คาดการณ์ว่าการส่งออกในปีนี้จะหดตัวติดลบ 8% ส่วนตัวเลขส่งออกจะติดลบมากหรือน้อยกว่านี้หรือไม่ ทางสภาผู้ส่งออกจะติดตามผลการใช้มาตรการอัดฉีด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในภาพรวมทั่วโลก หากมาตรการเพียงพอเศรษฐกิจอาจจะไม่ถดถอยมากจะไม่ทำให้การส่งออกของไทยติดลบไปมากกว่านี้

ส่วนค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงขณะนี้ช่วยพยุงไม่ให้การส่งออกเลวร้ายลงไปมากกว่านี้เท่านั้น แต่ไม่สามารถพยุงการส่งออกให้กลับมาเป็นบวกได้ ด้านราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยทำให้ต้นทุนขนส่ง ต้นทุนการผลิต

อีกปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการส่งออกรุนแรงนอกจากโควิด-19 และเกิดซัพพลายเชนดิสรัปชั่น คือ ภัยแล้งกระทบสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม หลายอุตสาหกรรมมีปัญหาวัตถุดิบที่จะป้อนสู่กระบวนการผลิตค่อนข้างมาก กระทบเกษตรกรรากหญ้าที่ผลผลิตป้อนสู่ตลาดน้อย ส่งโรงงานน้อย

อย่างไรก็ตามในส่วนการลงทุนภาครัฐ มีการชะลอลงในช่วงนี้ประกอบกับนายกรัฐมนตรีตัดงบลงร้อยละ 20 เพื่อนำมาเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ส่งออกมองว่าอยากให้ลงทุนต่อไป และสิ่งที่สภาผู้ส่งออกเห็นว่า จำเป็นมากและเป็นข้อเสนอแนะ คือ การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการให้ภาคธุรกิจกลับมาทำธุรกิจได้อีกครั้งมีการจ้างแรงงานต่อ หลังจากผ่านพ้นภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19