สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภาคเหนือพรรคเพื่อไทย พร้อมใจกัน ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.จ.เชียงใหม่ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยเป็น จดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ ซึ่งมีใจความแนะนำการแก้ปัญหาไฟป่าและการเกิดฝุ่นควันPm 2.5 ในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ดังนี้ ในระยะสั้น ให้นายกรัฐมนตรีต้องให้ความสำคัญกับปัญหา และต้องสั่งการอย่างเด็ดขาด , ขอให้ดำเนินการเร่งรัดการดับไฟป่า และป้องกันการไหม้โดยด่วน , ประกาศให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเป็นเขตภัยพิบัติ เพื่อสามารถใช้งบประมาณทดลองจ่ายกรณีภัยพิบัติ , จัดตั้งทีมปฏิบัติการดับไฟพิเศษทันเหตุการณ์ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และมีการสนับสนุนเต็มที่จากภาครัฐ , จัดให้มีการเปิดเผย ข้อมูล ข้อเท็จจริง และรายงานสถานการณ์เป็นรายวัน , รัฐต้องแจกหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้คนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ,
รัฐต้องจัดสรรบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ให้เพียงพอ

ด้านระยะกลาง ขอให้รัฐต้องเป็นตัวกลางในการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาหมอกควันข้ามแดน , ขอให้ออกมาตรการให้บริษัทเอกชนรายใหญ่ที่เป็นผู้สนับสนุนในการทำลายตอและซัง ทดแทนการเผา , การจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพในกระบวนการควบคุมไฟป่า

ขณะที่ ระยะยาว ต้องให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องของผลกระทบจากการเผาป่า , รัฐต้องเร่งรัดในการออกร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาด , การสนับสนุนมาตรการทางภาษี ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม และการคมนาคม ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ , ผลักดันอย่างจริงจังในการใช้พลังงานทดแทน , ปรับปรุงกฎหมายที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันของคนในพื้นที่ กับป่าอย่างยั่งยืน ,
ต้องเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรของชาติ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในภาคเหนืออย่างจริงจัง โดยทุกฝ่าย ยินดีให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันอย่างยั่งยืนต่อไป