เมื่อคืนวันที่6 เมษายนที่ผ่านมา นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ นายจิราวัฒน์ อรัณยกานนท์ และนายณัฐพงศ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ได้ลงพื้นที่ เพื่อนำอาหารและปัจจัยการป้องกันไวรัสโควิด-19 เช่น หน้ากากผ้า เจลล้างมือ ไปแจกจ่ายและพูดคุยกับประชาชนที่อาศัยหลับนอนบริเวณในพื้นที่สาธารณะย่านหัวลำโพง ซึ่งโดยปกติแล้วก่อนที่จะมีสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ระบาด บริเวณนี้มีคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะจำนวนมาก ในช่วงนี้มีโรคระบาด คนกลุ่มนี้คือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

โดน นายณัฐชา กล่าวว่า คนเหล่านี้ทราบข้อมูลและการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ข้อจำกัดของคนไร้บ้านคือต้องนอนรวมกัน
ในพื้นที่สาธารณะทำให้มาตราการนี้ไม่อาจใช้ได้กับคนกลุ่มนี้ รวมไปถึงการเข้าถึงสิทธิการรักษาเมื่อติดเชื้อ ซึ่งเกิดความกังวลว่าหากมีใครคนใดคนหนึ่งที่นอนที่นี้ติดเชื้อ อีกหลายคนต้องติดตามไปด้วย อีกทั้งยังเข้าไม่ถึงมาตราการเยียวยาของรัฐ เพราะข้อจำกัดของการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟน แสดงว่ามาตราการที่ออกมาเยียวยาช่วยคนที่ไม่ได้มีปัญหาจริงๆ

ขณะที่นายจิราวัฒน์ กล่าวว่า แม้เมื่อวานนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมีมาตราการดูแลกลุ่มคนไร้บ้าน แต่การลงพื้นที่วันนี้ทำให้เห็นว่ารัฐสวัสดิการนั้นเป็นสิ่งที่ควรผลักดันให้เกิดขึ้น รัฐบาลควรจัดสรรพื้นที่ให้คนเหล่านี้ได้อยู่อาศัย อย่างเป็นระบบไม่เพียงแต่ในสถานการณ์เช่นนี้เท่านั้น เเละมีรัฐสวัสดิการ เพื่อให้คนเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันในสังคม