นางสาวศิริภา อินทวิเชียร รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าขณะที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากถึง 1,275,146 คน ที่นอกจากเรามีความจำเป็นเร่งด่วนในการหามาตรการป้องกันแล้ว ซึ่งขณะนี้เชื่อว่ารัฐบาลได้ทำอย่างเต็มที่ แต่ก็มีบางเรื่องที่รัฐบาลควรหามาตรการควบคู่กันด้วย การวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือกับ “ขยะติดเชื้อ” จากอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้งที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการฆ่าเชื้อก่อน และกำจัดด้วยการเผาด้วยเตาเฉพาะ เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสโควิด 19 แพร่กระจายอีกทาง ตัวอย่างเช่น หน้ากากอนามัยชนิดใช้แล้วทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ หากไม่กำจัดอย่างถูกวิธีจะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้

ทั้งนี้ เชื่อว่า การบริหารจัดการปัญหาอย่างรัดกุม และเป็นยุทธศาสตร์ จะสามารถผูกมาตรการร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้าไปในแผนหลักของทางศบค. ได้อย่างเป็นระบบ เพราะหลายเรื่องมีการดำเนินการมาอยู่แล้ว และบางเรื่องจะเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม เพื่อป้องกันปัญหาใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น

ดังนั้น รัฐบาลควรหามาตรการควบคู่ไปกับการรณรงค์ป้องกัน คือมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ อย่างหน้ากากอนามัยชนิดใช้แล้วทิ้ง รวมถึงขยะพลาสติกอื่นๆ ที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้นในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19 อาทิ ขวดเจลล้างมือที่ใช้แล้ว กระดาษชำระเปียก หรือกล่องอาหารพลาสติก (บริการสั่งอาหารกลับบ้าน) ซึ่งการรณรงค์เกี่ยวกับการนำบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือย่อยสลายง่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อย่างคึกคัก จะต้องได้รับการกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้ง ผ่านมาตรการต่างๆ ในการรับมือกับขยะพลาสติกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องบูรณาการควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19