นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึง การจัดสรรงบประมาณปี 2564 ว่า รัฐบาลจะต้องจัดสรรให้ตอบโจทย์ 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ 1. ควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด -19 ไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล 2. การยกระดับขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนาม อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ ยา เวชภัณฑ์ ตลอดจนระบบติดตามการรักษาตัวของผู้ป่วยอาการไม่หนักที่กักตัวอยู่บ้าน และ 3.การพยุงเศรษฐกิจ การดูแลประชาชน คนตัวเล็กตัวน้อย ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้เราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตโควิด และวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ได้

ทั้งนี้ หากอยากร่วมสะท้อนความเห็นให้รัฐบาลได้รับรู้ ว่าอยากเห็นการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 เป็นอย่างไร และอะไรที่ไม่อยากเห็น สามารถเข้าไปแสดงความเห็นได้ที่
เว็บไซต์สำนักงบประมาณ www.bb.go.th ภายในวันที่ 8 เมษายน นี้