นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวถึง การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ที่เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ว่า จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในรายละเอียดแล้วนั้น เมื่อได้มาพิจารณาก็พบว่า ไม่ได้มีการเปลี่ยนในการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใด ยังคงเป็นการจัดสรรรูปแบบเดิม ถ้าไม่มีการทบทวนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2564 ก็จะต้องพบกับปัญหาแบบเดิมๆ ดังนั้น อดีต กมธ.งบประมาณปี 2563 และทีมงานพรรคก้าวไกล จึงมี 7 ข้อเสนอในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ดังนี้

1.ต้องจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ เปรียบเหมือนกระเป๋าเดินทางที่ต้องเทของเก่าออกให้หมดก่อนแล้วเริ่มจัดใหม่ เพราะตอนนี้ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติ
2.จัดลำดับความสำคัญใหม่ ควรตั้งเพื่อเป้าหมายความมั่นคงทางด้านสุขภาพและการเยียวยาปากท้องประชาชน
3.ต้องรีดไขมันให้เรียบ งบประมาณไม่จำเป็นต้องเอาออกให้หมด ไม่เว้นแม้แต่ในกระทรวงที่จัดลำดับความสำคัญเป็นพิเศษ
4.เพิ่มงบกลาง เตรียมความพร้อมสำหรับความไม่แน่นอนในอนาคต เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้จ่าย
5.เร่งปฏิรูประบบราชการยามวิกฤต ทั้งนี้ สถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนว่ารัฐไทยยังไม่มีความสามารถรับมือกับวิกฤตได้ นี่จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่นำไปสู่การปฏิรูปหลายๆ อย่าง
6. ทบทวนสัญญางบผูกพันที่รัฐเคยทำมาก่อน
7. ต้องรอบคอบยิ่งขึ้นในการก่อหนี้ผูกพันใหม่เพราะจากนี้ไป ประเทศยังจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฟื้นฟูประเทศให้กลับมาอีกครั้ง