นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 แถลงสถานการณ์ประจำวัน ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และในฐานะประธานศูนย์ฯ ได้ย้ำถึงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อฯว่า ในฐานะผู้นำรัฐบาล
และคณะรัฐมนตรียังคงต้องใช้ ระบบการบริหารราชการแผ่นดินปกติ ซึ่งได้บูรณาการการแก้ปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด 19 ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ในทุกมิติ ข้อสั่งการต่างๆของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานศูนย์ฯเมื่อสั่งการกับผู้รับผิดชอบแล้ว จะต้องนำไปปฏิบัติและขับเคลื่อน
โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคน

ทั้งนี้ นายกฯได้กำกับดูแล ติดตาม และอำนวยการการปฏิบัติการ การจัดทำแผนงานโครงการ มาตรการ แผนงานงบประมาณต่างๆ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และ งบประมาณกลางที่ได้อนุมัติจัดสรรไปแล้วอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าใจวางใจ
และเชื่อมั่นในทั้งระบบ และตัวบุคคลทั้งข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ โดยเน้นย้ำว่า ประชาชนต้องสู้ไปด้วยกัน อย่าเชื่อสื่อโซเชียลบางสำนัก ที่มุ่งสร้างความแตกแยกในสังคมการโทษกันไปมา จนทำให้สถานะการณ์เลวร้ายลง การทำงานแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างและเกี่ยวข้องกับ
หลายภาคส่วน ย่อมมีปัญหา แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าจะนำสู่การแก้ไขให้ได้โดยเร็ว