ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าตามที่ได้มีสื่อสังคมออนไลน์ออกมาตำหนิการทำงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้นำรัฐบาล และ ครม. ย้ำว่าการบริหารราชการแผ่นดินยังต้องใช้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินตามปกติอยู่ ที่ผ่านมาได้มีการทำงานแบบบูรณาการกับผ่านศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. ในทุกมิติ โดยมีการสั่งการกับผู้รับผิดชอบและนำไปขับเคลื่อนโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกกระทรวง นอกจากนี้การทำงานของรัฐบาลในการออกมาตราการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนมีแผนงาน มีโครงการที่ชัดเจนและเป็นไปด้วยความรอบคอบ รวมทั้งมีความโปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และงบกลาง ที่ได้อนุมัติไปแล้ว

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียังมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าใจ วางใจ และเชื่อมั่นในการทำงานของนายกรัฐมนตรี ระบบการทำงานของรัฐบาล และตัวบุคคลทั้งข้าราชการประจำและฝ่ายการเมือง ทั้งนี้ มองว่าแม้การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นจำนวนมาก อาจมีความยากลำบาก และติดขัดบ้าง แต่หากประชาชนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ก็จะทำให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น ดังนั้น ขออย่าหลงเชื่อสื่อโซเชียลบางสื่อที่สร้างข่าวเท็จขึ้นมา เพื่อหวังสร้างความแตกแยกในสังคม จนทำให้เกิดการโทษกันไปมาและทำให้สถานะการณ์เลวร้ายลง