นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความสับสนที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิที่คนไทยกลุ่มหนึ่งไม่ยอมเข้ากักตัว ตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ว่า นายกรัฐมนตรีควรนำเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิมาถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีก ความจริงเหตุการณ์คล้าย ๆ กันนี้เคยเกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิมาแล้ว จึงควรรีบบริหารจัดการใหม่ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมา

นอกเหนือ จากการเข้าออกประเทศที่สนามบินแล้ว ยังมีการเข้าออกประเทศตามด่านชายแดนต่าง ๆ ที่ควรบริหารจัดการไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวายเหมือนกับที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพราะเมื่อเกิดความสับสนวุ่นวายต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด 19 ของรัฐบาลในที่ใดก็ตาม ก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ให้ลุกลามตามมาด้วย นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความวิตกกังวลกับประชาชนโดยทั่วไปและอาจส่งผลต่อความไม่เชื่อมั่นในมาตรการของภาครัฐซึ่งจะทำให้กระทบต่อการทำงานแก้ไขปัญหาโควิด-19 โดยรวมตามมาอีกด้วย จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลถอดบทเรียนปัญหาความสับสนวุ่นวายต่าง ๆ จากมาตรการของภาครัฐให้เป็นระบบมากขึ้นและสามารถปฏิบัติการได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ซึ่งจะช่วยทำให้การแก้ไขปัญหาโควิด-19 ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในที่สุด