นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุน เปิดเผยถึงกรณีที่ นายชาญศิลป์ ตรีนุชยกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท. จำกัด มหาชน ออกมาชี้ชวนประชาชนโดยจะออกขายหุ้นของบริษัท ปตท.โออาร์ในหุ้นราคา IPO นั้น ซึ่งขณะนี้ทั้ง PTT และ PTT OR อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบการดำเนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปตท.พยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ของกรรมาธิการหรือไม่ เช่น ระบุด้วยตัวเองว่า ”ตนไม่ได้ใช้เงินงบประมาณจากภาครัฐอันเป็นเงินภาษีของประชาชนแต่อย่างใด” กมธ.ไม่มีสิทธิตรวจสอบ

ทั้งนี้ ตนขอเรียกร้องไปยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต.เนื่องจาก ปตท.อยู่ระหว่างการตรวจสอบการบริหารงานในชุดของนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานใหญ่ ปตท. ว่ามีการทุจริตคอรัปชั่นใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ ในช่วงปี2559-2562

นายจิรายุ กล่าวอีกว่า เพราะเมื่อคณะกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจฯตรวจสอบการใช้งบประมาณ ของ ปตท.หลายประเด็น ในช่วงที่ผ่านมาว่าชอบด้วยกฎหมายมีการทุจริตหรือไม่ตั้งแต่ปลายปี2559 ปตท.กลับตอบกรรมาธิการด้วยเอกสารและอาจมีการเบี่ยงเบนหลายประเด็น เช่นอ้างว่า ตนเองไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและไม่ได้ใช้เงินภาษีของประชาชน, อ้างด้วยตัวเองว่าตนเองโปร่งใสและ อ้างว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้ กมธ.ได้เพราะมีกฎระเบียบ ก.ล.ต.ที่ไม่ให้บริษัทมหาชนเปิดเผยข้อมูลได้ทั้งๆที่บริษัทจะขายหุ้น แต่กลับไม่เปิดเผยและย้อนแย้งกับสิ่งที่ปตท.อ้าง

ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ทำหนังสือสอบถามไปยังประธานรัฐสภา ,เลขาธิการรัฐสภา ถึงอำนาจหน้าที่ กมธ.ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งยืนยันแล้วว่าปตท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้องได้รับการตรวจสอบจาก กมธ. ตนจึงขอเรียกร้องให้ ก.ล.ต.พิจารณาชะลอการซื้อขายหุ้นของ PTT OR เพราะที่ผ่านมาปตท. ชี้แจงเป็นเอกสารว่าบริษัทของตนเองไม่ได้ใช้เงินภาษีของประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นการดูถูกประชาชนประกอบกับธุรกิจพลังงานของประเทศไม่ควรทำกำไรกับประชาชนเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ นายจิรายุ กล่าวอีกว่า สถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้ปตท.ควรช่วยเหลือสังคมด้วยการลดราคาน้ำมันหรือราคาก๊าซ NGV ให้มากกว่านี้ และตนขอขอบคุณสื่อมวลชนบางสำนักที่ช่วยตรวจสอบ ปตท. ในเชิงลึกอีกทั้งส่งข้อมูลช่วงที่ประเทศยังอยู่ภายใต้ คสช.ในปี 2559-2562 มาเป็นจำนวนมากและที่ผ่านมา กมธ.ตรวจสอบร่วมกับหลายหน่วยงานพบความไม่ชอบมาพากล หลายเรื่อง และจะนำเข้าสู่การพิจารณาและหากมีผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้จะส่งเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการปปช.และปปท.ต่อไป