นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงมาตรการการเยียวยาทางเศรษฐกิจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ว่า รัฐบาลสามารถทำได้หลายทาง เช่น ใช้งบประมาณ หรือรัฐกู้เงิน, ใช้เงินขององค์กรต่างๆ ที่ไม่ใช่งบของรัฐโดยตรง เช่น คืนเงินค่าประกันมิเตอร์น้ำประปา – ไฟฟ้า และผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ช่วยเหลือเยียวยาพนักงานของตัวเอง แต่มีอีกแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลจะช่วยเยียวยาทางเศรษฐกิจได้มากพอสมควร โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของรัฐ คือใช้กลไกสหกรณ์ 8,000 แห่งทั่วประเทศ ที่มีสมาชิกนับล้านครัวเรือน ที่แต่ละสหกรณ์ได้ปล่อยกู้ให้สมาชิก และสมาชิกต้องผ่อนชำระทุกเดือนพร้อมดอกเบี้ย

โดยขอเสนอให้รัฐบาลเร่งสั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ ที่กำกับดูแลสหกรณ์ทั่วประเทศ ขอความร่วมมือกับสหกรณ์ทั่วประเทศดำเนินการชะลอการผ่อนชำระหนี้ 3 เดือน ตามความพร้อมของแต่ละบุคคล, ลดอัตราดอกเบี้ย 3 เดือน โดยแต่ละสหกรณ์จะชะลอการผ่อนและลดดอกเบี้ยเท่าใด แล้วแต่ความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์

นพ.ระวี กล่าวด้วยว่า มาตรการนี้ไม่น่าจะทำให้เกิด NPL เพิ่มแต่อย่างใด เพียงแต่สหกรณ์จะได้เงินคืนกลับเข้ามาช้าลง และมีเงินที่จะให้สมาชิกรายใหม่กู้น้อยลง แต่ส่งผลทำให้กำไรของสหกรณ์ในปีนี้จะลดลง จากการลดอัตราดอกเบี้ยให้สมาชิกเท่านั้น