นายสมคิด เชื้อคง รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เผยถึงกรณีการประกาศเคอร์ฟิว เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ว่า แม้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่พอจะทำได้ แต่ในความเป็นจริง การเคอร์ฟิว ควรใช้เฉพาะในเมืองใหญ่หรือเมืองท่องเที่ยวเท่านั้น เพราะในต่างจังหวัดอื่นๆ ส่วนใหญ่ 4 ทุ่ม ประชาชนก็กลับเข้าบ้านกันหมดแล้ว พร้อมทั้งกล่าวถึงกรณีการขาดแคลนงบประมาณ ในการช่วยเหลือประชาชนว่า เคยเสนอแนะมานานแล้ว ว่า ควรออก พรก.โอนงบประมาณปี 63 มาใช้ก่อนได้ ยังไม่จำเป็นที่จะต้องกู้เงินเพิ่มสร้างภาระหนี้ให้กับประเทศ

นอกจากนี้ นายสมคิด ยังกล่าวด้วยว่า ณ เวลานี้ อยากให้รัฐบาล เร่งมือในการตรวจหาเชื้อในประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ได้มากที่สุด เพราะเท่าที่ทราบมีการตรวจไปแค่ประมาณ 50,000 คนเท่านั้น และซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยหากเปรียบเทียบกับจำนวนประชากร ส่วนข้ออ้างก่อนหน้านี้ ว่า จำนวนน้ำยา หรือชุดตรวจมีน้อย ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่จะต้องใช้ฝีมือ ในการบริหารจัดการ ทั้งบุคคลากรและงบประมาณ เพื่อมาดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพราะถือเป็นสิงที่สำคัญที่สุด แต่หากทำไม่ได้ เหมือนกับปัญหาหน้ากากอนามัยที่แก้ไม่จบ ก็จะเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความไร้น้ำยา ไร้ความสามารถของรัฐบาลเอง