น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีเหตุการณ์ความ วุ่นวายที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 3 เมายน ที่ผ่านมา ว่า คนไทยทุกคนซึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลตามมาตรการกักตัว 14 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อใหม่เข้าประเทศอีกเด็ดขาด ตนเองคงได้แค่แนะนำ เพราะปัญหาการกักตัวคนไทยที่เดินทางกลับจะไม่เกิดขึ้นเลย หากรัฐบาลเตรียมความพร้อมให้ครบถ้วน เริ่มตั้งแต่เตรียมห้องพักให้ผู้ถูกกักตัวห้องละ 1 คน ซึ่งขณะนี้มีโรงแรมซึ่งแสดงเจตจำนงเป็นสถานที่กักตัวชั่วคราวหลายหมื่นห้องทั่วประเทศ และรัฐสามารถเลือกเฉพาะที่ถูกสุขลักษณะเท่านั้น จากนั้นแจ้งสถานทูตไทยทั่วโลกเพื่อแจ้งคนไทยแต่ละประเทศว่าสามารถกลับไทยได้วันไหนบ้าง จำนวนเท่าไหร่ เพื่อทยอยกันกลับมาตามวัน เวลาที่กำหนด ส่วนคนไทยที่ต้องการกลับประเทศ เมื่อสถานทูตยืนยันแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารการเดินทางให้พร้อมโดยเฉพาะใบรับรองแพทย์ และเมื่อกลับถึงสนามบินประเทศไทยก็เข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ตนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการบริหารจัดการล้วนๆ

พร้อมกันนี้ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ตนเองเป็นฝ่ายค้านไม่มีอำนาจบริหารจึงได้แต่เสนอแนะและพร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่าง ส่วนรัฐบาลจะเลือกปฏิบัติตามมาตรการอย่างเป็นระบบ หรือปล่อยปละละเลยให้มีรูโหว่ช่องว่าง จนสังคมตั้งข้อสังเกตว่าทำงานกันแบบขอไปทีอย่างที่ผ่านมา คงต้องขึ้นอยู่กับนโยบายและการเอาใจใส่กำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี วันนี้อนาคตของประเทศอยู่ในมือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ และหวังว่าจะรับฟังเสียงของประชาชนและปรับปรุงข้อบกพร่องทั้งหลาย ส่วนคนไทยก็ต้องพร้อมให้ความร่วมมือ เพื่อให้ประเทศผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้