พ.อ.หญิง ฉัตรรพี พูนศรี โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีคำสั่งจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ได้จัดจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯและพื้นที่ต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 421 จุดทั่วประเทศ เพื่อดูแลการเดินทางข้ามจังหวัด การจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้ดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

วันนี้ (3 เม.ย.) พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมเพื่อมอบขวัญกำลังใจ รวมทั้งมอบอาหารและน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้แก่ จุดตรวจหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนแจ้งวัฒนะ (ฝั่งขาเข้า) จุดตรวจหน้าหมู่บ้านร่มรื่น ถ.ราชพฤกษ์ (ฝั่งขาเข้า) และจุดตรวจใต้สะพานภูมิพล ถนนสุขสวัสดิ์ (ฝั่งขาเข้า) โอกาสนี้ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนไข่ไก่จำนวน 9,999 ฟองให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย” โฆษกกองทัพไทย กล่าว

โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ฝากข้อห่วงใยและมอบแนวทางการปฏิบัติการจัดพื้นที่บริเวณจุดตรวจ โดยให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การจัด ไฟฟ้า แสงสว่าง โต๊ะ เก้าอี้ แนวกั้น แผงเหล็ก กรวยยางให้เพียงพอ รวมทั้งให้มีพื้นที่รองรับการจอดของรถสาธารณะเพื่อให้ผู้โดยสารเข้ารับการคัดกรอง การบริการหน้ากากอนามัย ผ้าปิดปากแบบผ้า เจลแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งให้จัดเตรียมถุงมือและแผ่นป้องกันหน้า face shield สำหรับผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้วย ซึ่งมาตรการต่าง ๆ นี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันลดการสัญจร หรือหยุดอยู่บ้านเพื่อป้องกันและลดโอกาสของการรับหรือแพร่เชื้อต่อไป