เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น “COJ APP” หรือ

“ซีโอเจแอพ“ ที่ให้บริการข้อมูลกับประชาชนที่มาติดต่อราชการศาล รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศาลยุติธรรม โดยภายใน application นี้ประกอบไปด้วยฟังก์ชันหลัก 5 หมวด ได้แก่ 1. สื่อศาล ที่ให้บริการ Facebook เพจสื่อศาล , Twitter ศาลยุติธรรม (@Pr_Coj) Instagram ศาลยุติธรรม (@Pr_Coj) และ YouTube (Pr coj) ศาลยุติธรรม ที่ได้รวบรวมข้อกฎหมายในรูปแบบ infographic สาระความรู้ และกิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย 2. บริการ ซึ่งภายในหมวดนี้จะให้บริการระบบข้อมูลคดีศาลยุติธรรม Case Information Online Service (CIOS) ,  ระบบติดตามสำนวนคดี Tracking System อัตราค่านำหมาย และเขตอำนาจ

ศาลยุติธรรม 3. รวมลิงค์ปะชาสัมพันธ์ 4. สื่อศาล Live 5. ติดต่อสอบถาม ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของศาลทั่วประเทศ

โดย “COJ APP” นี้ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.63 ซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 (COVID -19) ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรม คำนึงถึงความสำคัญด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยทั้งคู่ความและประชาชนที่ติดต่อราชการศาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่และเพื่อให้บริการ ด้านยุติธรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นไปอย่างสะดวก โดยการใช้บริการผ่านแอพพิเคชั่นนี้ ประชาชนและทนายความไม่ต้องเดินทางมาศาล ลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การระบาดและการติดต่อของโรคด้วย

ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลการใช้บริการ “COJ APP” ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.- 3 เม.ย.63 (06.30 น.) พบว่า มียอดการดาวน์โหลดแอพทั้งหมด 2,012 ครั้ง มีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการข้อมูลคดี

ศาลยุติธรรม (CIOS) จำนวนทั้งหมด 18,891คน เข้าใช้งานรวม 144,864 ครั้ง โดยมีทนายความ จำนวน 13,950 คน เข้าใช้งานทั้งหมด 128,283 ครั้ง ส่วนคู่ความ จำนวน 4,941 คน เข้าใช้งานทั้งหมด 16,581 ครั้ง ขณะที่จำนวนคดีที่ทนาย/คู่ความ ร้องขอเพื่อติดตามข้อมูลคดี จำนวน 55,318 คดี

ขณะที่ ศาลที่มีคำขอติดตามคดีผ่านระบบCIOS สูงสุด 3 ศาล ได้แก่ 1.ศาลแขวงเชียงใหม่ 3,554 คดี 2.ศาลแขวงสระบุรี 2,773 คดี 3.ศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2,561คดี และจำนวนขอยื่น

ส่ง – รับคำคู่ความและเอกสาร ทาง CIOS จำนวน 791 เรื่อง , มีคำขอขอคัดถ่ายเอกสารในคดี

7,675 คดี , ขอรับเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 3,155 ครั้ง ยอดจำนวนขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดผ่าน CIOS มี 1,747คดี , การแจ้งการอ่านคำพิพากษา-คำสั่งศาลชั้นต้น ผ่านระบบ CIOS จำนวน 13,318คดี , รอการอ่าน 5,227 คดี , อ่านแล้ว 5,346คดี

ทั้งนี้สำหรับ “COJ APP” นี้ คู่ความ-ทนายความ-ประชาชนทั่วไปสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ Smart Phone ดาวน์โหลดได้แล้ว ทั้ง iOS (เปิด App Store ค้นชื่อ “cojapp”) และระบบ Android (เปิด Play Store ค้นชื่อ “cojapp”)

iOS : https://appstore.coj.go.th/cojapp/ios

Android : https://appstore.coj.go.th/cojapp/android