พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานสรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ( ศปก.ทบ. ) โดยสั่งการว่า ขณะนี้ทางรัฐบาลได้ประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานเวลา 22.00 น.-04.00 น. ขอให้ทุกหน่วยร่วมกันปฏิบัติและปฏิบัติตามขั้นตอน ให้ กรมยุทธการทหารบก ออกเป็นคำสั่งในการปฏิบัติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแต่ละทัพภาค มีบทบาทในการประสานกับจังหวัด ในการออกปฏิบัติงาน ครอบคลุมถึงการจัดทำแผนที่ในห้องวอร์รูม กรมยุทธการทหารบก รับผิดชอบในการมาร์คจุดตรวจต่างๆ ในการแบ่งพื้นที่ใน กทม.จะใช้ทุกหน่วยในพื้นที่ในการปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะหน่วยกำลังรบ การออกตรวจระหว่าง 22.00 น.-04.00 น. คาดว่า จะใช้สายตรวจ วันละ 2-3 รอบ ในการตรวจตราเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักนักงานตำรวจ ในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนประกาศคำสั่งเคอร์ฟิว

สำหรับแนวทางการติดตามกำลังพลและครอบครัว เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 นั้น ขณะนี้ แบบฟอร์มการสอบสวนโรค ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว ขอให้ศึกษารายละเอียดโดยตั้ง นายทหารสัญญาบัตร เป็นผู้สอบสวนโรค ทั้งนี้ การสอบสวนต้องสอบถามพ่อแม่หรือญาติด้วยว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่