คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย อ่านจดหมายเปิดผนึก ที่พรรคการเมืองคอมมิวนิสต์จีนได้ส่งมา ซึ่งจดหมายเปิดผนึกนี้ พรรคเพื่อไทย ได้ร่วมลงนามกับพรรคการเมืองอื่นทั่วโลก เพื่อร่วมกันหาทางออกในการแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเผชิญอยู่ โดยสาระสำคัญในจดหมายเปิดผนึก คือ
1.ยกย่องชมเชยผู้ทำงานด้านสุขภาพที่อุทิศตนเพื่อช่วยชีวิตและปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน
2.สนับสนุนให้ทุกประเทศมีแผนฉุกเฉินและยุทธศาสตร์ที่จะต่อสู้กับ โควิด-19 ตามเงื่อนไขของแต่ละชาติและร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อควบคุมโรคและดูแลผู้ป่วย
3.เน้นความเข็มแข็งขององค์กรภาคประชาชนและจิตอาสา ด้วยการปลดปล่อยศักยภาพของภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับ โควิด-19 4.ทุกประเทศต้องมีมาตรการ
และเป้าหมายที่จะปกป้องผู้ได้รับผลกระทบและธุรกิจต่างๆ 5.ทุกประเทศต้องยกระดับการประสานระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทาน
6.ต้องตื่นรู้ที่จะสร้าง “ประชาคมแห่งการแบ่งปันอนาคตเพื่อมนุษยชาติ” โดยถือเอา โควิด-19 เป็นโอกาสที่จะสร้าง “ประชาคมแห่งการแบ่งปันอนาคตของการสาธารณสุข” ในเบื้องต้น
7.ชื่นชมประเทศต่างๆและประเทศจีนที่ใช้ท่าทีที่เปิดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบ ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 อย่างทันท่วงที
8.ต้องไม่เอาประเด็นสาธารณสุขที่ต้องร่วมมือกันไปเป็นประเด็นการเมือง
9.ขอให้พรรคการเมืองทั่วโลกประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ทุ่มพลังทางการเมืองเพื่อต่อสู้กับ โควิด-19 ร่วมกัน
10.สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก ในการกำกับดูแลการสาธารณสุขโลก

อย่างไรก็ตาม ปัญหา โควิด-19 เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงขณะหนึ่งในห้วงเวลาของมนุษยชาติ เฉกเช่นแสงอาทิตย์ที่จะสาดส่องหลังพายุใหญ่ ขอเพียงทุกคนต่อสู้ร่วมกัน
ด้วยความมุ่งมั่นและใช้วิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็จะผ่านพ้นไปได้