สํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักการแพทย์รัฐสภา ได้ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องโถงรัฐสภา ซึ่งเป็นบริเวณที่แถลงข่าว และที่สื่อมวลชนนั่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 หลังมีข่าวมีผู้ติดเชื้อที่ทำเนียบรัฐบาล โดย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่ามีแผนในการทำความสะอาด พื้นที่ทำงานของสื่อทุกเดือนและทราบว่าครั้งล่าสุดได้ทำไปเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จึงจัดให้มีการทำความสะอาด ในวันนี้ เนื่องจากพื้นที่ห้องโถงมีคนผ่านเข้า-ออกค่อนข้างมาก และได้ปรึกษาสำนักการแพทย์ให้จัดทำแผนเพื่อทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ทั้งห้องประชุมกรรมาธิการต่างๆ และห้องประชุมจันทรา รวมทั้งห้องประชุมสุริยัน ที่จะใช้หลังเปิดสมัยประชุมรัฐสภา ขณะเดียวกัน ได้มีการหารือและเตรียมแผน เพื่อรองรับกรณี สถานการณ์โควิด19 ยังไม่ยุติ และมีแนวโน้มว่าน่าจะใช้วิธีการนั่งประชุมแบบเว้นระยะ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เลือกที่นั่งประจำของตัวเอง เพราะหากใช้ระบบVideo Conference กฎหมายยังไม่รองรับ อีกทั้งระบบยังไม่เสถียรหากใช้พร้อมๆกัน

อย่างไรก็ตาม จะได้นำข้อเสนอเหล่านี้หารือกับตัวแทนรัฐบาล ฝ่ายค้าน และประธานสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง เพราะมีความจำเป็น ในการพิจารณากฎหมายสำคัญโดยเฉพาะ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงบประมาณ ประสานมาแล้วว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาในวันที่ 26-28 พฤษภาคมนี้ แต่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ประสานกลับไปขอให้เลื่อนไปอีก 1 สัปดาห์