สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,185 คน ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2561  ในหัวข้อ”พรรคการเมืองใหม่ในสายตาประชาชน” เนื่องจากมีกระแสข่าวการตั้งพรรคการเมืองใหม่ ส่งผลให้บรรยากาศทางการเมืองไทยคึกคัก โดยเฉพาะการจัดตั้งพรรคใหม่ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่ถูกจับตาและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งผลสำรวจ

เมื่อถามถึงเรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับการจัดตั้ง “พรรคการเมืองใหม่” พบว่า ประชาชน ร้อยละ 53.87 % ไม่รู้ว่าจะมีการตั้งพรรคการเมืองใหม่ เนื่องจากไม่ได้ติดตามข่าวสารการเมือง ร้อยละ 46.13 รู้ เพราะอยากรู้ความคืบหน้า ติดตามข่าวเป็นประจำ

เมื่อถามถึงเรื่อง ประชาชนคิดอย่างไร กับ การจัดตั้ง “พรรคการเมืองใหม่” ดังต่อไปนี้

พรรคพลังพลเมือง (สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์)
1 เป็นสิทธิตามกฎหมาย เป็นตัวเลือกใหม่ 43.39%
2 ไม่ค่อยรู้จัก ไม่รู้นโยบาย 36.24%
3 อาจเป็นนอมินี จัดตั้งโดยคนกลุ่มเดิม ๆ 29.89%

พรรคมวลมหาประชาชน (สุเทพ เทือกสุบรรณ)
1 เป็นทางเลือกให้กับประชาชน มีประสบการณ์ 45.69%
2 อาจกระทบกับฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์ 38.28%
3 เป็นที่รู้จัก เป็นพรรคที่น่าจับตามอง 28.23%

ขณะที่ ร้อยละ 58.95% ไม่เห็นด้วย หากมีการตั้งพรรคใหม่ เพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะพรรคการเมืองควรเป็นอิสระ เป็นกลาง มีนโยบายชัดเจน เน้นทำเพื่อประชาชน พัฒนาบ้านเมือง ไม่ควรสนับสนุนใคร ที่เป็นการสืบทอดอำนาจ ร้อยละ 35.37 เห็นด้วย เพราะเป็นสิทธิที่ทำได้ ทำให้มีพรรคใหม่ๆตัวเลือกมากขึ้น โดยที่ ร้อยละ 5.68% รูุ้สึกเฉยๆ

การจัดตั้ง “พรรคการเมืองใหม่” มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส. ของประชาชนหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 57.26% ระบุว่าไม่มีผล เพราะ มีบุคคลและพรรคการเมืองที่ชื่นชอบอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับนโยบายของพรรคและตัวผู้สมัครมากกว่า ฯลฯ ในขณะที่ร้อยละ 42.74% ระบุว่า มีผล เพราะ เป็นทางเลือกใหม่ อยากลองเลือกพรรคใหม่ๆ ดูบ้าง เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาท างาน ฯลฯ

ทั้งนี้การจัดตั้งพรรคใหม่มีผลต่อการเมืองไทยอย่างไร พบว่า ร้อยละ 48.88% เพิ่มสีสรรทางการเมือง บรรยากาศคึกคัก ร้อยละ 41.38% มีพรรคเพิ่มมากขึ้น หลายหลาย ประชาชนมีตัวเลือก และร้อยละ 35.23 % มองว่า เกิดการแข่งขัน นำสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อย่างไรก็ตามการตั้งพรรคการเมืองใหม่ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกส.ส.เพราะอยู่ที่นโยบายพรรคและตัวผู้สมัคร

 

สวนดุสิต