นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เสนอมาตรการที่ควรทำในการควบคุม COVID-19 เริ่มต้นเดือนที่ 4 ว่า จากสถานการณ์ของโลก เรามีผู้ติดเชื้อ 840,158 คน เพิ่มจากเมื่อวาน 8.96% มีผู้เสียชีวิต 41,281 คน คิดเป็น 4.91% ของผู้ติดเชื้อ ในขณะที่สถานการณ์ของไทย วันที่ 1 เม.ย. 63 เรามีผู้ติดเชื้อ 1,771 คน เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 120 คน เท่ากับ 7.27% เสียชีวิต 12 คน เท่ากับ 0.68% ซึ่งถ้าทบทวนตัวเลขย้อนหลังไป 7 วัน มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 9.58% นั่นคือ เรามีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9.58% หรือจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 2 เท่าในเวลา 10 วัน ซึ่งดีกว่าช่วง 7 วันก่อนหน้านั้นซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 21.13% หรือเพิ่มเป็น 2 เท่าทุก 4.5 วัน

อย่างไรก็ตาม แม้อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่จะลดลงในสัปดาห์นี้เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน (9.58% vs 21.13%) แต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะสบายใจได้ ยังคงต้องทำงานต่อไป ทำไมถึงกล่าวเช่นนั้น เพราะถ้าเราพอใจกับการเพิ่มขึ้น 9.58% หรือเพิ่มเป็น 2 เท่าทุก 10 วัน แปลว่าเราจะมีผู้ติดเชื้อตามคาดการณ์ดังนี้ (2 เท่าทุก 10 วัน)

10 เม.ย. 1,771×2 = 3,542 คน
20 เม.ย. 3,542×2 = 7,084 คน
30 เม.ย. 7,084×2 = 14,186 คน
10 พ.ค. 14,186×2 = 28,336 คน
20 พ.ค. 28,336×2 = 56,672 คน
30 พ.ค. 56,672×2 = 113,344 คน
10 มิ.ย. 113,344×2 = 226,688 คน
20 มิ.ย. 226,688×2 = 453,376 คน
30 มิ.ย. 453,376×2 = 906,752 คน

ขณะเดียวกัน รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ระบุต่อไปว่า การที่เราจะลดอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละประมาณ 10% ลงมาเหลือวันละ 3 % เราจะต้องช่วยกันดังนี้
1.ลดการออกจากบ้านลงอีก 70%
2.ผู้ที่อยู่กับบ้านเป็นหลักอยู่แล้ว ต้องลดจำนวนคนที่ออกนอกบ้านในแต่ละสัปดาห์ลงอีก
3.ส่วนผู้ที่ยังออกจากบ้านค่อนข้างบ่อย จำเป็นที่จะต้องพิจารณาอยู่บ้านให้มากขึ้นเท่าที่สามารถจะทำได้
4.ลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อยและเป็นผู้ที่ทำงานติดต่อกับผู้คนจำนวนมาก

โดยที่คนส่วนน้อยที่ออกมานอกบ้าน ยังคงต้องเคร่งครัดเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกมานอกบ้าน เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นให้มากที่สุด (อย่างน้อย 2 เมตร) อยู่นอกบ้านให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเมื่อกลับเข้าบ้าน ให้ถอดรองเท้าไว้นอกบ้าน เปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที ก่อนจะพบปะพูดคุยกับคนในบ้านต่อไป