พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , กระทรวงมหาดไทย, กอ.รมน.และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการจัดทำระบบการเชื่อมโยง และฐานข้อมูลกล้อง CCTV ทั่วประเทศ ทั้งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ,พื้นที่ กทม. (ยกเว้นหน่วยงาน กทม.) และรับทราบโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมกล้อง CCTV เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธร จ.อุบลราชธานี จากนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบ ให้ดำเนินการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่ระบบบริหารจัดการส่วนกลาง และเห็นชอบให้มหาดไทยดำเนินการคัดเลือกกล้อง จำนวนร้อยละ 20 ของกล้องทั้งหมด ในแต่ละจังหวัดเพื่อจัดเก็บข้อมูลภาพเข้าระบบบริหารจัดการส่วนกลาง รวมถึงเห็นชอบให้นำร่องโครงการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ในพื้นที่ชายแดนและด่านตรวจคนเข้าเมือง

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับกับคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยเร่งรัดติดตามแผนงานการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ทั่วประเทศให้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว พร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งทหาร, ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกอ.รมน.ในทุกพื้นที่ จะต้องมีแผนงานการใช้กล้อง CCTV อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการเฝ้าระวังพื้นที่การติดตามผู้ไม่หวังดี รวมถึงใช้สืบสวนสอบสวนเหตุการณ์สำคัญต่างๆเพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดย พล.อ.ประวิตร ได้แสดงความห่วงใยขอให้เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะปฎิบัติหน้าที่ตามข้อแนะนำของสาธารณสุขและนโยบายบาลของรัฐบาลด้วย