นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เปิดเผยว่า สถานการณ์การผลิตสินค้าอาหารในเวลานี้ กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยกำลังการผลิตของผู้ประกอบการ ไม่ต้องปรับให้เพิ่มสูงขึ้น โดยกำลังการผลิตปัจจุบันยังอยู่ที่ร้อยละ 70 และในช่วงที่ประชาชนกำลังตื่นตระหนกนั้น กำลังการผลิตปรับเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 5 โดยสินค้าเวลานี้ยังคงทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าสินค้าจะมีเพียงพอและไม่ขาดแคลน

แต่อย่างไรก็ตาม มีความเป็นห่วงในเรื่องของระบบการขนส่งสินค้า ที่ในขณะนี้ในแต่ละพื้นที่ได้มีการประกาศระเบียบ เพื่อการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของแต่ละจังหวัดแตกต่างกัน อาจมีผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าที่จำเป็นบ้าง

โดยทางภาคเอกชนได้มีการประสานภาครัฐและศึกษาในรายละเอียดของการประกาศในแต่ละพื้นที่อย่างรัดกุม เพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับการขนส่งสินค้าที่จำเป็นให้กับประชาชน โดยมีการติดตามสถานการณ์เป็นรายวันและมีการปรับแจ้งให้กับสมาชิกได้ทราบอย่างต่อเนื่อง