อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เมื่อเวลา 07.58 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 31.41 บาท ขายออก 32.33 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 35.97 บาทต่อยูโร
ปอนด์อยู่ที่ 40.41 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่ 4.60 บาทต่อหยวน และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.3009 บาทต่อเยน