นายวชิร คูณทวีเทพ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า หอการค้าไทยมองสอดคล้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มองว่า เศรษฐกิจไทยปี 2563 จะติดลบ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งในเดือนเมษายนนี้ ทางหอการค้าไทยจะมีการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจไทยอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนการเปิดให้แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ เยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนนั้นมองว่า เป็นเรื่องที่ดี ที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย เพราะหากไม่มีมาตรการดังกล่าวออกมาช่วยเหลือแรงงาน ก็อาจจะเป็นผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจได้ ซึ่งก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่า เม็ดเงินดังกล่าวนั้นจะลงไปสู่มือประชาชนได้เร็วแค่ไหน เพราะถ้าเร็วเท่าไร ก็ยิ่งทำให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้