จากกรณีที่รัฐบาลได้เพิ่มมาตรการเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยประสานให้แต่ละหน่วยงานเริ่มทำงานที่บ้านหรือทำงานเหลื่อมเวลาในส่วนของภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ แต่การทำงานของสื่อมวลชนก็ยังคงต้องปฎิบัติหน้าที่อยู่ โดยเฉพาะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่ทำเนียบรัฐบาล รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโดยเป็นเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขที่เป็นฝ่ายประสานงาน และอยู่ระหว่างสอบสวนโรคผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้มีการหารือกันระหว่างช่างภาพ สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล จึงมีความเห็นร่วมกันว่าขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวังและทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทย์อน่างเคร่งครัดในการเว้นระยะห่าง หรือ Social Distancing โดยเฉพาะการสัมภาษณ์แหล่งข่าว การนั่งฟังแถลงข่าว โดยขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับวาระงานประจำวันอังคารที่ 31 มีนาคม เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เวลา 14.00 น. คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ศูนย์แถลงข่าว รัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาลอีกทั้ง ภายหลังการประชุม ครม. นายกรัฐมนตรีจะแถลงข่าวที่ตึกบัญชาการ 1 เช่นเดิม

นอกจากนี้ เวลาประมาณ 11.30 น. โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แถลงข่าว ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล