คณะก้าวหน้า ระบุข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก จัดกิจกรรม ขอแรงอาสาสมัคร ช่วยภารกิจดับไฟป่าภาคเหนือ โดยคณะก้าวหน้า ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจมาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยอำนวยความสะดวกดับไฟป่าภาคเหนือ หลังสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตหนักในรอบหลายปี โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบและต้องเฝ้าระวังโดยด่วนได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา จึงอยากชวนทุกคนมาเป็นอาสาสมัครช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภารกิจดับไฟ เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.ขับรถ – ทำหน้าที่ขับรถรับส่งอุปกรณ์ สิ่งของจำเป็น ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ให้กับผู้ดับไฟป่า

2.ทำอาหาร – อาสาสมัครประกอบอาหาร หรือ เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารที่สามารถทำข้าวกล่องและบริจาคน้ำดื่ม

3.ประสานงาน – ตรวจสอบความต้องการในแต่ละพื้นที่และช่วยจัดการกระจายของบริจาคไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

หากคุณมีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ สามารถขับขี่รถยนต์ 4 ล้อ มีใบขับขี่ และเป็นเจ้าของรถยนต์หรือมีรถยนต์เพื่อนำมาใช้ขนส่งอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นได้, สามารถยกของหนักและขนของได้, มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัว เนื่องจากการทำงานในพื้นที่มีอากาศร้อนจัดและฝุ่นควันเยอะ, เป็นคนพื้นที่ ชำนาญเส้นทางในพื้นที่ที่ตนเองต้องการเป็นอาสาสมัคร, มีโทรศัพท์มือถือพร้อมใช้งาน, สามารถประกอบอาหารหรือจัดเตรียมอาหารกล่องพร้อมทานด้วยตนเองได้

มาร่วมเป็นอาสาสมัครคณะก้าวหน้า ช่วยภารกิจดับไฟป่ากันเถอะ ได้ที่ https://forms.gle/aYLR9Pj3hxjDgfs59 หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะมีผู้ประสานงานติดต่อกลับไปภายใน 1-2 วัน