พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ในฐานะประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในสภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ปปช.) กล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องมีการประชุม กมธ.ปปช. ทุกสัปดาห์ ว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในขณะนี้สร้างความเดือดร้อน หวาดวิตกให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และโดยเฉพาะ เรื่องของหน้ากากอนามัย ที่ในปัจจุบันนี้ประชาชนยังไม่สามารถหาซื้อได้ตามปกติ ทั้งที่มีการนำเสนอข่าวออกมาว่ากำลังการผลิตสามารถทำได้ตามปกติ

ทั้งนี้ในส่วนของ กมธ.ปปช. มีความเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่การทำงานของ กมธ. ต้องดำเนินต่อไป เพื่อขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนให้กับประชาชนเบาลางลงไป ทุกคนมีครอบครัวที่ห่วงใย แต่หากตนไม่ทำหน้าที่นี้ ครจะทำ ระชาชนรอความหวังอยู่ แต่ทั้งนี้ก็ขอให้กรรมาธิการแต่ละท่าน เสียสละดูแลตัวเองให้ดี หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด รักษาสุขภาพ ออกกำลังกาย
ให้ร่างกายแข็งแรง แม้กระทั่งประธานชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็ยังมาทำงานที่สภาได้โดยก็ต้องปฎิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

นอกจากนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ มีความห่วงใย ที่มีต่อประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพทั้งตนเอง-คนรอบข้าง และทางด้านเศรษฐกิจ ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปได้