จากการลงพื้นที่สำรวจการให้บริการของรถตู้โดยสารสาธารณะ หลังรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับ 2548) โดยในส่วนของรถโดยสารสาธารณะจะต้องจัดทำมาตรการ Social Distancing เว้นระยะห่าง เพื่อลดการกระจายของเชื่อไวรัสโควิด-19 พบว่า รถตู้โดยสารสาธารณะได้จัดทำ มาตรการ Social Distancing เว้นระยะห่างที่นั่งบนรถ โดยรถ 1 คัน สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 8 คนเท่านั้น ซึ่งได้จัดที่นั่งด้านหน้าคู่กับคนขับ 1 คน ที่แถว 1,2,3 บนรถนั่งได้ แค่ แถวละ 2 คนเท่านั้น

ทั้งนี้จากการสอบถามพนักงานขับรถ ระบุว่า เพื่อ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการบนรถ ได้จัดให้มีแอลกอฮอล์ไว้สำหรับบริการลูกค้าในการล้างมือขณะที่ในตัวรถเองหลังจากที่ผู้โดยสารใช้บริการและลงจากรถหมดได้ทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องพร้อมเช็ดอุปกรณ์ทุกอย่างด้วยแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองและผู้โดยสารที่มาใช้บริการขณะที่เที่ยววิ่งรถได้ปรับลดลงเหลือวันละ 2 เที่ยว

อย่างไรก็ตามบรรยากาศที่สถานีขนส่งรถตู้โดยสารขนาดเล็ก พบว่าประชาชนทยอยเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องแต่ไม่หนาแน่นมากนัก ส่วนรถอย่างดีให้บริการในแต่ละเส้นทางแต่ลดจำนวนเที่ยววิ่งลงตามปริมาณของผู้โดยสาร