นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. แถลงหลัง มีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำวันที่ 27 มี.ค.63 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุม ว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นประชาชนที่ให้ความร่วมมือในหลายๆเรื่อง เช่น การจัดที่นั่งในรถประจำทางเพื่อลดความเสี่ยงได้อย่างดี รวมถึง ภาพของโรงงานที่ได้จัดที่นั่งรับประทานอาหารเว้นระยะกัน โดยในวันนี้มีผู้ป่วยใหม่ 91 ราย รวมสะสม 1,136 ราย ซึ่งทิศทางผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นแต่ผู้ป่วยที่เป็นรายใหม่มีการลดลง ซึ่งถ้าประชาชนพยายามช่วยกันจะทำให้การควบคุมโรคเกิดขึ้นได้ ซึ่งตัวเลขผู้ป่วยพบ 52 จังหวัด เสียชีวิตรวม 5 ราย โดย1รายในวันนี้เป็นชายอายุ 50 ปี กลับมาจากการปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศมาเลเซีย

โดยนายกรัฐมนตรีได้รับทราบสถานการณ์และได้มีการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอถึงเรื่องมาตรการ การเตรียมความพร้อมเรื่องจำนวนเตียงผู้ป่วยในขณะนี้จังหวัดกรุงเทพมานคร ภาครัฐและเอกชนโรงพยาบาล , โรงเรียนแพทย์และการทหารได้ให้ความร่วมมือ โดยมีการปรับเอาโรงแรมนำมาเป็นโรงพยาบาลเฉพาะกิจ ซึ่งมีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในขณะนี้ซึ่งมีการทดลองผู้ป่วยที่มีอาการน้อยเข้าสู่การรักษาและมีการดูแลเพื่อเตรียมความพร้อม โดยเตียงโรงพยาบาลที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปริมาณเพียงพอกับปริมาณคนไข้และมีการเตรียมอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการเน้นย้ำกับทางรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุขตลอดถึงระบบการดูแลการเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าทางกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นศูนย์กลางจัดซื้อและกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือต่างๆทั่วประเทศเพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกกับโรงพยาบาลต่างๆที่รอรับอุปกรณ์อยู่ รวมถึงชุดตรวจและห้องปฏิบัติการในตอนนี้มีความต้องการสูงมาก

โดยกระทรวงพาณิชย์ได้เน้นย้ำต่อนายกรัฐมนตรีถึงมาตรการการดูแลสินค้าราคาแพงประเด็นของไข่ไก่ เรื่องของการขายปลีกที่มีราคาสูงมาก ทางปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงว่า ตอนนี้ได้เข้าไปพูดคุยกับทางผู้ประกอบการสมาคมผู้ประกอบการไก่ไข่มีประมาณ 7 รายใหญ่ โดยยืนยันว่าราคาที่ออกจากฟาร์มไข่ไก่อยู่ที่ราคาฟองละ 2.80 บาท คาดว่าอาจจะมีปัญหาจากผู้ค้าคนกลางที่ทำให้ราคาสูงขึ้น โดยมีการตั้งราคาขายได้ที่ฟองละ 3.30 บาท ซึ่งถ้าใครขายเกินราคากว่านี้ทางกระทรวงพาณิชย์จะมีการเข้าไปดำเนินการจับกุม

ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้เสนอนำเครื่องบินพาณิชย์เช่าเหมาลำไปรับคนไทยในอิตาลี โดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหามาตรการดูแล ทั้งก่อนเดินทางกลับและถึงประเทศไทย โดยเฉพาะใบรับรองแพทย์อาจจะมีการผ่อนผันระยะเวลาให้เกิน 3 วันได้ โดยจะใช้โมเดลของประเทศอังกฤษ ซึ่งมาตรการนี้เป็นมาตรการใหญ่อยู่ระหว่างการหารือวิธีการ พร้อมย้ำเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางยังไม่มีการพูดคุย ขอให้รอรายละเอียดจากกระทรวงการต่างประเทศที่จะมีการประชุมในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคมนี้

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเสนอเพิ่มมาตรการเข้มจังหวัดที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวว่า จังหวัดที่จะเพิ่มมาตรการเข้ม คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล , ชลบุรี โดยเฉพาะเมืองพัทยา , ระยอง , อุบลราชธานี , สงขลา , ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส และภูเก็ต โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ควบคุมการบริหารมาตรการ