หลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 พร้อมขอให้ประชาชนงดเว้นการเดินทางนั้น ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง กรุงเทพฯ(กทม.) สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเริ่มตั้งด่านตรวจ คัดกรองโควิด-19 ตรวจประชาชนเดินทางเข้า ออก กรุงเทพฯ ทุกทิศทาง

โดยด่านสกัด-จุดตรวจ ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง ซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมต่อการเดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้ามายังกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจากกรุงเทพมหานครมายังสมุทรปราการ ถูกตั้งขึ้นเพื่อตรวจเข้มคัดกรองผู้เดินทาง ซึ่ง ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ และมีการแนะนำเด็กที่อายุต่ำกว่า 9 ปี และผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป ให้ดูแลตนเองเป็นพิเศษ เพราะมีภาวะเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย นอกจากนี้หากพบ ประชาชนที่มีไข้สูงมากเป็นพิเศษ ก็จะแยกตัวทันทีและมีสาธารณะสุขเข้ามาดูแลต่อ โดยจะให้ทางเลือกคือให้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอง หรือจะให้รัฐเป็นผู้ดูแล หากให้รัฐเป็นผู้ดูแลจะนำตัวส่งรพ.ทันทีและสอบถามถึงประวัติการเดิน

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการตรวจตราเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดกรองสุขภาพ เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่จะตรวจรถโดยสารประจำทางเพราะมีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อสูง และรถที่มีจำนวนคนนั่งในรถหลานคน แต่ทั้งนี้ยังไม่พบประชาชนที่มีอุณหภูมิในร่างกายเกินกว่าปกติ