ศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย ชวนคุยออนไลน์ “ช่วยคิด ทางออก วิกฤติอุปกรณ์ยืดชีวิต สู้โควิด-19” โดย นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย และ เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

โดยภก.ปรีชา กล่าวว่า อุปกรณ์เวชภัณฑ์ที่ประชาชนต้องมี คือ ด้านหน้ากากอนามัย แม้จะมีกำลังผลิตที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็อยากให้เก็บหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไว้ให้กับแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย ส่วนประชาชนทั่วไปให้มาใช้หน้ากากผ้าแทน นอกจากนี้ประชาชนควรพกเจลแอลกอฮอล์ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป เพื่อใช้ทำความสะอาดมือหลังจากสัมผัสกับอุปกรณ์สาธารณะ

ส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่แพทย์จะต้องใช้ในการป้องกันตัวเองในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ได้มีการวางแผนเป็นระบบทำให้มีการกระจายเครื่องมือแพทย์ไปในพื้นที่ต่างๆ จนทำให้ขาดแคลน ซึ่งจะต้องมีการเปิดให้มีการนำเข้าให้รวดเร็วมากขึ้น ด้านเตียงสำหรับผู้ป่วยมีเพียงพอแต่ถ้าหากมีเตียงแต่ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้

อย่างไรก็ตาม ตนอยากเห็นการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์อย่างเป็นระบบ หากตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดระบบได้ก็จะดี ต้องทำงานแบบบูรณาการไม่ใช่ต่างคนต่างทำเหมือนเช่นที่ทำอยู่ อยากให้รัฐบาลตั้งกองทุนเครื่องมือแพทย์แห่งชาติ เพื่อจัดสรรเครื่องมือแพทย์ไปยังโรงพยาบาลที่ต้องการหรือจำเป็นจริงๆ

ทั้งนี้ ไทยควรตรวจเชื้อโควิด-19 แบบแสกนคนทุกพื้นที่ โดยใช้เครื่องมือที่สามารถตรวจเชื้อได้ในทันทีโดยไม่ต้องรอ เพื่อที่จะสามารถคัดกรองผู้ที่ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด ฉะนั้นจะต้องให้เทคโนโลยีใหม่ๆจากประเทศจีนและเกาหลีใต้เข้ามาและคุมราคาในการตรวจ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจให้ได้มากที่สุด ดังนั้นรัฐบาลต้องทำงานอย่างเป็นระบบ