นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อมูลปรากฏผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยอ้างว่า มีผู้สื่อข่าวรายงานถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ https://www.dbd.go.th ซึ่งระบุว่า อาจมีการถูกเจาะระบบเว็บไซต์เพื่ออัพโหลดไฟล์ไม่พึงประสงค์ ส่งผลให้บาง URL กลายเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ผลปรากฏว่า เว็บไซต์ของกรม https://www.dbd.go.th ใช้งานได้ปกติ ในขณะเดียวกันพบว่ามีผู้ไม่หวังดี ได้สร้าง URL ที่คล้ายกับเว็บไซต์ของกรมฯ คือ https://www.dbd.go.th/ewt_mod/index.html และ https://www.dbd.go.th/slot/index.html ซึ่ง URL ดังกล่าวจะเชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยผู้ที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้นั้นจะต้องเข้าด้วย URL แบบเต็มในข้างต้นเท่านั้น และไม่สามารถเข้าผ่านจาก หน้าเว็บไซต์ของกรมฯได้

สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นกรมฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและลบ URL ดังกล่าวที่ผู้ไม่หวังดีสร้างขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดจากประชาชนที่หลงเชื่อ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การให้บริการของกรมฯ อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึก พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและเร่งหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด ทั้งนี้ ขอให้ผู้ไม่หวังดีหยุดการกระทำดังกล่าวเพราะถือเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติ

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่จะใช้งานบริการของกรมฯ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการถูกหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดี โปรดเข้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักเท่านั้นคือ https://www.dbd.go.th และขอยืนยันว่าสามารถใช้งานบริการออนไลน์และบริการต่างๆ ของกรมฯ ได้ตามปกติ