“เรียนฟรีที่บ้าน ปลอดภัย ได้ความรู้”

วันที่​ 25 มีนาคม 2563​ : ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมการจัดการศึกษาออนไลน์ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ว่า “เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่พ้นวิกฤตและเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่ทุกหน่วยงานต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด

โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีได้แถลงเพื่อใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ปฎิบัติตามพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าว และได้ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาทั่วประเทศแล้วนั้น

รวมถึงก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคของการขาดแคลนครู การจัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งนักเรียนไม่สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายในสื่อออนไลน์ได้ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตนจึงได้ดำเนินการวางนโยบายการจัดการศึกษาออนไลน์ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนทุกคน ให้สามารถเข้าใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ขับเคลื่อนนโยบายโดยประสานความร่วมมือสถานศึกษาเอกชนทั้ง 5 แห่ง ที่มีระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งยินดีเข้าร่วมโครงการและพร้อมให้บริการร่วมใช้ระบบออนไลน์ของโรงเรียนแก่โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยหวังว่าการเรียนออนไลน์จะเป็นการสร้างความรู้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสม “เรียนฟรีที่บ้าน ปลอดภัย ได้ความรู้” สามารถการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างทั่วถึง

ซึ่งเราได้รับความร่วมมือโรงเรียนเอกชนที่พร้อมให้บริการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จากโรงเรียนและสถาบันที่มีคุณภาพที่อาสานำร่องช่วยเหลือผู้เรียน และช่วยแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา และสถาบัน 168 ติวเตอร์ออนไลน์ เพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ขึ้น

ผ่านการรวบรวมข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)  และสำหรับความร่วมมือระหว่างในการจัดการศึกษาออนไลน์ในครั้งนี้ ขอชื่นชม และขอขอบคุณ ผู้บริหาร สช. ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เสียสละและร่วมฝ่าวิกฤตเพื่อการศึกษาของลูกหลานเราในครั้งนี้ เพราะถือว่าเป็นการเปิดให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาฟรีถึงบ้าน ด้วยความปลอดภัย

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะขณะนี้เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 และการประกาศปิดสถานศึกษาทั่วประเทศส่งผลกระทบให้เด็กและเยาวชนอาจไม่เข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอน  ดังนั้นเราจึงมีความมุ่งมั่นและคาดหวังว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเติมเต็มให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และซ่อมเสริมอย่างเต็มที่ แม้จะต้องนั่งเรียนอยู่ที่บ้าน ซึ่งตอนนี้มีโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านการเรียนการสอนออนไลน์เริ่มแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการนี้อีกจำนวนมาก” ดร.กนกวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการเข้าเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) สามารถเข้าได้ 2 ช่องทาง คือ ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (www.opec.go.th) เลือกหัวข้อ ศูนย์การเรียนรู้ ด้วยระบบดิจิทัล สช. (https://odlc.opec.go.th/) หรือสามารถเข้าใช้บริการได้ที่หน้าเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. โดยตรงที่ URL​ https://odlc.opec.go.th/

จากนั้น เลือกโรงเรียนต้นทางที่ให้บริการ กรอกข้อมูลพื้นฐานตามที่ระบบร้องขอ สามารถเริ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ได้ทันที โดยโรงเรียนเอกชน สามารถใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนแบบปกติได้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้เข้าเรียนเพื่อติดตามและประเมินผลในลำดับต่อไป สามารถสอบถาม ได้ที่  02-282-1000

 

#ข่าว : เอื้อมพร  สุเมธาวัฒนะ  กรรณิกา  พันธ์คลอง

ภาพ : ณัฐวุฒิ  วากะดวน   ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์

 

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​…