สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือ จากประชาชนทุกท่าน ช่วยกรุณาประชาสัมพันธ์ 2 คลิปนี้ ไปสู่สังคมเพื่อสร้างการรับรู้ แนวทางทางป้องกันโรค โควิด-19 (COVID-19)​ ให้แก่ประชาชน ตำรวจ ได้รับข้อมูลข่าวสารกันทั่วถึง

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​