นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย กล่างถึงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และมาตรการณ์ป้องกันของภาครัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำรงชีวิต รายได้และค่าใช้จ่ายของประชาชน ว่า แม้รัฐบาลจะมีมาตรการชดเชยรายได้ออกมามากพอสมควร แต่ก็ยังไม่รอบด้าน ซึ่งขณะนี้ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านมั่นคง” ว่าไม่สามารถชำระสินเชื่อบ้านในโครงการได้ต่อไป เพราะตกงานจากมาตรการของรัฐในช่วงนี้ ลูกบ้าน “บ้านมั่นคง” รวมตัวมาร้องเรียนว่าช่วงนี้ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ พรุ่งนี้จะมีกินหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ ต้องลุ้นกันวันต่อวัน รายจ่ายต่างๆมีเต็มไปหมด ข้าวของราคาแพงขึ้นจนน่าตกใจ ช่วงนี้คงหมดปัญญาผ่อนบ้านอย่างแน่นอน หากรัฐบาลจะเมตตาก็ขอให้พักชำระกันไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นดังนั้น ขอเรียกร้องไปยัง นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เร่งกำหนดมาตรการเยียวยาให้กับลูกหนี้บ้านมั่นคงด้วย จากสถานการณ์เช่นนี้ถ้าจะสั่งการให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)พิจารณามาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นลูกหนี้ของสหกรณ์ฯ ด้วยการพักการชำระหนี้อย่างน้อย 3 เดือน และเมื่อสถานการเข้าสู่ภาวะปกติ ให้ประกาศ ลดดอกเบี้ย 0% และยกเว้นค่าปรับล่าช้า หรือมาตรการอื่นๆที่เห็นว่าเหมาะสม จะเป็นการช่วยลูกบ้านทั้งหลายให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้