(24 มี.ค. 63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 3,200 ชุด ประกอบด้วย ชุดป้องกันการติดเชื้อ 1,000 ชุด ชุดกันเปื้อนสำหรับทำความสะอาด 2,200 ชุด รวมทั้งแว่นตา 2,200 อัน ถุงมือยาง 12,000 คู่ และรองเท้าบูท 2,200 คู่ ให้แก่บุคคลากรด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จำนวน 1,000 ชุด และพนักงานทำความสะอาดจำนวน 2,200 ชุด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร

สำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) หรือเรียกโดยย่อว่า อุปกรณ์นิรภัย หรือ เซฟตี้ (Safety) หมายถึง อุปกรณ์ที่สวมใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพหรือสิ่งแวดล้อมในขณะปฏิบัติงาน เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน หรือติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดความปลอดภัย ทั้งในบ้าน ที่ทำงาน ที่สาธารณะ อาคาร และพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัย มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับประเภทของงานและความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้ให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานเก็บขนมูลฝอยและพนักงานทำความสะอาดของกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ อันเป็นการสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร โดยชุด PPE ดังกล่าวเป็นชุดที่เจ้าหน้าที่สวมใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครห่วงใยบุคลากรด้านการรักษาความสะอาด เพราะเสี่ยงต่อการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจจะติดมากับขยะมูลฝอย จึงได้มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ประกอบด้วยแว่นตา หน้ากาก ถุงมือ และรองเท้าบูท แก่สำนักสิ่งแวดล้อมและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ทั้ง 50 เขต สำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดีขอประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน หากมีความประสงค์จะมอบชุด PPE ให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครยินดีรับและส่งต่อให้ผู้ปฏิบัติงานต่อไป เพื่อเป็นการร่วมมือกันผ่านสถาณการณ์นี้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ภายหลังจากได้มีประกาศฯ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีเพียงเล็กน้อยบางส่วนที่ฝ่าฝืนเพราะอาจจะยังไม่มีความเข้าใจ ซึ่งโดยหน้าที่ของกรุงเทพมหานครต้องไปตรวจสอบดูแลเร่งชี้แจงทำความเข้าใจ และไปทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจะเห็นได้ว่าบุคคลากรด้านการรักษาความสะอาด พนักงานเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วย