รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการออกมาตรการการเยียวยาทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ว่ามาตรการเยียวยาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมา ทั้งในส่วนของมาตรการช่วยเหลือสถาบันการเงินเพิ่มสภาพคล่องที่จะช่วยให้กลุ่มธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ และมาตรการลดภาระต่างๆ เช่นการคืนเงินมัดจำมิตเตอร์ไฟฟ้า ลดการจ่ายเงินเข้าสู่ประกันสังคมนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ทั้งนี้อยากเสนอแนะให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ตกงาน และผู้ประกอบอาชีพค้าขายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมเพิ่มมาตรการช่วยเหลือกลุ่มประเภทธุรกิจ โดยการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคล เพื่อลดภาระแก่ประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าประเทศไทยมีโอกาสเป็นเหมือนประเทศอิตาลีหรือไม่ รศ.ดร.สมชาย กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าประเทศอิตาลีมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก และเรื่องของจำนวนโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษา เมื่อเทียบกันแล้วทางประเทศไทยนั้นมีจำนวนมากกว่าประเทศอิตาลี และในเรื่องของความร่วมมือของประชาชนนั้น ประเทศอิตาลีประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ จึงทำให้เกิดสถานการณ์นั้นรุนแรง ดังนั้นจึงมองว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยคงไม่ร้ายแรงเหมือนกันประเทศอิตาลีแน่นอน