ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเรือเอก แฮร์รี บี แฮร์ริส จูเนียร์ ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยพลเอก ประยุทธ์  กล่าวยินดีต้อนรับ ผบ.กองกำลังสหรัฐฯ ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกร่วม Cobra Gold 2018 โดยเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับสหรัฐฯ จะเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผบ.กองกำลังสหรัฐฯ ยินดีที่กองทัพไทยและสหรัฐฯ มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ซึ่งโครงการฝึกร่วม Cobra Gold มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งเพื่อรักษาสันติภาพ อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีหวังให้สหรัฐฯ ใช้ประโยชน์จากสถาบันว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมาย (ILEA) ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ให้มากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน

ต่อมา พลเอก ประยุทธ์กล่าว แสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในการเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพบหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในประเด็นความร่วมมือด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดย ผบ.กองกำลังสหรัฐฯ เห็นว่าไทยและสหรัฐฯ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันมาโดยตลอด ซึ่งยืนยันความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐในฐานะมิตรที่ดีต่อกันทั้งสองฝ่ายยินดีที่ปีนี้ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ ครบรอบ 185 ปี ซึ่งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพิ่มพูนใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นในทุกมิติ และหวังว่าทั้งสองประเทศจะรักษาความเป็นพันธมิตรที่มีค่าให้แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค โดย ผบ.กองกำลังสหรัฐฯ แสดงความชื่นชมไทยที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาค พร้อมแสดงความขอบคุณไทยที่ให้ความร่วมมือด้านข่าวกรอง การต่อต้านการก่อการร้าย และการสนับสนุนการดำเนินการของสหประชาชาติมาโดยตลอดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยพร้อมสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในอินโดแปซิฟิก รวมถึงอาเซียนเพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันของทั้งสองประเทศ ภูมิภาคและของโลก ในการนี้ ผบ.กองกำลังสหรัฐฯ แสดงความเข้าใจต่อเจตนารมณ์ของไทยในการสนับสนุนกระบวนการเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืนตามโรดแม็บ