นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการสามัญ ทุกคณะ เพื่อเลือกกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าแทนตำแหน่งที่ว่างโดยช่วงแรกของการประชุม นายชวนได้ชี้แจงสถานภาพ กรรมาธิการ 35 คณะ หลังที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ ทำให้ตำแหน่งประธานกรรมาธิการ 2 คณะในสัดส่วนของพรรคอนาคตใหม่ว่างลง คือ กรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล เคยดำรงตำแหน่งประธาน และกรรมาธิการการมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ที่ พล.ท.พงศกร รอดชมภู เคยดำรงตำแหน่งประธาน จึงไม่อยากให้ตำแหน่งประธานกรรมาธิการทั้ง 2 คณะ เสียสิทธิ์ในการเป็นกรรมการสถาบันพระปกเกล้า จึงจำเป็นต้องนัดประชุมวันนี้เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งในสัดส่วนของประธานกรรมาธิการและกรรมการสถาบันพระปกเกล้า

อย่างไรก็ตาม ก่อนการประชุม ผู้ร่วมประชุมต้องลงทะเบียน และได้รับแจกหน้ากากอนามัย พร้อมให้ทำความสะอาดด้วยเจลล้างมือ ก่อนเข้าห้องประชุม เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 หลังมีรายงานข่าวว่ามีข้าราชการรัฐสภาอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยง