นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตนจึงได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติไปหาสถานที่ที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความปรารถนาจะกักกันตนเอง โดยที่ไม่ได้ป่วย เรามีที่พักและมีอาหาร 3 มื้อ เราจะดูแลเพื่อที่จะให้ปลอดจากการถูกแพร่เชื้อจากสถานที่ต่าง ๆ ในรอบบริเวณกรุงเทพฯ ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะแจ้งมาว่ามีที่ไหนบ้าง และจะมีการรองรับสถานที่ละประมาณเท่าไหร่ ดังนั้นจะช่วยบรรเทาให้กับผู้ที่ไม่มีใครดูแล หรือญาติไม่ต้องการให้เกิดการแพร่เชื้อไปยังคนที่ยังไม่ได้ป่วย จึงขอให้ผู้ที่มีความสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่กระทรวง พม. โทร 1300 หรือสอบถามไปที่การเคหะแห่งชาติ