บัตรเครดิตทีเอ็มบี มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าที่รักสุขภาพ ซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพและบัตรชีววัฒนะภายในงาน Healthy Family Expo 2020 ของ

โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,500 บาท โดย

– ยอดใช้จ่าย 10,000 – 29,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท -ยอดใช้จ่าย 30,000 – 49,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 800 บาท

-ยอดใช้จ่าย 50,000 – 99,9999บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
-ยอดใช้จ่าย 100,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,500 บาท จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,500 บาท / บัตร/ตลอดรายการ ลงทะเบียน SMS พิมพ์ TMBHE ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2563 – 5 เม.ย. 2563 สอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TMB Contact Center โทร. 1558 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tmbbank.com