นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ รับมอบรางวัล “ธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอีในงาน. 2020 Thailand’s Most Admired Brand โดยธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด ในกลุ่มธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอี จากผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศถึงการจดจำได้ในแบรนด์ขององค์กร ภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ การเข้าถึงผู้บริโภค รวมถึงการโฆษณาและการสื่อสารไปยังลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ ตอกย้ำถึงศักยภาพของ SCB SME ที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) เพื่อช่วยสนับสนุนโอกาส เสริมศักยภาพ และสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างครบวงจร การเพิ่มพูนองค์ความรู้ การสร้างเครือข่ายธุรกิจที่แน่นแฟ้น ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับเอสเอ็มอีไทย