กลุ่มซีไอเอ็มบี ประกาศว่า เต็งกู ดาโต๊ะ ศรี ซาฟรูล ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มซีไอเอ็มบีและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CIMB Bank Berhad โดยมีผลทันที รวมถึงการลาออกจากตำแหน่งกรรมการทุกตำแหน่งในกลุ่มซีไอเอ็มบี โดยมีผลในวันเดียวกัน

ดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ อาหมัด ประธานกรรมการกลุ่มซีไอเอ็มบี เปิดเผยว่า “เต็งกู ซาฟรูล ได้ร่วมงานกับซีไอเอ็มบีเมื่อปี 2557 จนถึงตอนถึงนี้เป็นเวลา 6 ปีแล้ว โดยได้ฝากผลงานอันยอดเยี่ยมในการวางกรอบและขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนกลยุทธ์ T18 และ Forward23 ด้วยพลังงานและความมุ่งมั่นทุ่มเทของเขาที่มีต่อกลุ่มซีไอเอ็มบี เต็งกู ซาฟรูล ได้ทำให้ซีไอเอ็มบี มีรากฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมกับปลูกฝังวัฒนธรรมที่แข็งแรงของซีไอเอ็มบี ทั้งนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณเต็งกู ซาฟรูลสำหรับทุกความทุ่มเทและขอส่งกำลังใจให้เขาในการรับบทบาทใหม่ต่อไป”

คณะกรรมการกลุ่มซีไอเอ็มบีได้แต่งตั้งนายโอมาร์ ซิดดิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ กลุ่มซีไอเอ็มบี ดำรงตำแหน่งรักษาการของกลุ่มซีไอเอ็มบี และ CIMB Bank Berhad โดยมีผลทันที ขณะเดียวกันคณะกรรมการได้เริ่มต้นกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนต่อไป