ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร (กลาง) นายกสภาทนายความ เปิดการสัมมนา การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-filing version 3) ซึ่งธนาคารกรุงไทยและสำนักงานศาลยุติธรรมได้ร่วมกันพัฒนาเพื่อยกระดับสู่ศาลดิจิทัล ให้กับกลุ่มทนายความ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถติดตามคดีได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีนายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ (ที่ 3 ซ้าย) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา นางกองกนก โกศัลลกูฏ สุขพันธุ์ถาวร (ซ้ายสุด) ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายวรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย (ที่ 2 ซ้าย) ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา และ นายชาญชัย สินศุภรัตน์ (ขวาสุด ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย ร่วมงาน ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์