ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายคลัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมอบถุงผ้าใส่ยา จำนวน 4,500 ใบ มูลค่ารวม 500,000 บาท ตามโครงการ “รักษ์ถุงผ้า No Plastic” ของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษา ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์  เป็นผู้แทนมอบ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้นำไปใช้ใส่ยาให้แก่คนไข้ที่มาใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับการรักษาต่อเนื่องหลายเดือนจึงต้องรับยากลับบ้านจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี