สนิมเนื้อในตน..สัจธรรมแท้จริงของกฎธรรมชาติ

 

เสียงเรียกร้องให้ เลือกตั้ง กับเสียงที่ยังไม่อยากเอา

ยังคงสวนทางกันอยู่ กลุ่มคนที่อยากได้เลือกตั้ง

เรียกว่ายังไม่สามารถ นิ่งๆอยู่ในจุดใดจุดหนึ่ง

จนสามารถบอกได้ว่าเป็น”ความต้องการ”

ประชาชนส่วนใหญ่…แม้รัฐบาล”ประยุทธ์”

จะถูกมองว่า”ขาลง”แต่ภาพรวมทั่วไปยังไม่กระจ่าง

ด้วยเหตุว่า..ผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหว”กดดัน”

ให้รัฐบาล”ลุงตู่”ออกไปและให้ทำการเลือกตั้งโดยเร็ว

แต่เพราะ”บ้านเมือง”ยังมีกฎหมาย..อีกทั้ง..นักการเมือง

ก็ถูก”กดหัว”ไว้เสียเกือบหมดแล้ว…

ฝ่ายหนึ่งระเห็จอยู่เมืองนอก..ฝ่ายหนึ่งก็ยังกึ่งๆ

ก็มันมีบุญคุณต้องทดแทนกันอยู่..ทำให้ประเทศไทย

ณ วันนี้ ต้องอยู่กันไปแบบนี้ แบบที่เศรษฐกิจ

วัดจากในกระเป๋าของเราเอง…มันแฟบ แบน เบาหวิว

การปกครองโดย”ทหาร”ที่เคยได้รับดอกกุหลาบ

กลับเริ่มเข้าสู่”วังวน”อิหรอบการเมืองแบบไทยไทย

เมื่อถึงจุดหนึ่ง ความสด ความใหม่ ที่เคยนำมาซึ่งความสุข

ให้แก่ผู้คนในชาติ เริ่มที่จะจืดกร่อย จับต้องไม่ได้มากขึ้น

ปัญหามากมายที่เคยหวังให้”รัฐบาลทหาร”แก้ไขให้ลุล่วง

ก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นอัน..ในพื้นที่กทม.เองการจราจรยังติดอิ๊บอ๋าย

แท๊กซี่ยังปฏิเสธผู้โดยสาร…ฉกชิงวิ่งราว เด็กแว๊นยังเกลื่อน

นักเลงโซเซียลยังหาญกล้าท้าอำนาจรัฐที่นับวันอ่อนด้อย

 

แล้วพวกท่านๆจะอยู่ต่อให้ถูกไล่หรือจะรีบชิ่งหนีละคิดเอา